Relacja z Dnia Osadnika Ziemi Sianowskiej

3 marca 2018 roku już po raz czternasty spotkali się najstarsi mieszkańcy gminy Sianów oraz ci wszyscy, którzy przechowują w pamięci lokalną tradycję oraz historię ziem odzyskanych. Święto to ustanowiono uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie w roku 2004 roku z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Sianowskiej i Gminy Sianów.

Comments are closed.

Facebook