Nasze działania dostrzeżone w Ministerstwie Kultury

W dniu 21 października 2015r. Centrum Kultury w Sianowie otrzymało od przedstawiciela Instytutu Książki wyróżnienie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „KULTURA +”.
Program był realizowany w latach 2011-2015, a jego celem było zwiększenie dostępu do kultury oraz zintensyfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich.
Dzięki działaniom przewidzianym w programie poprawił się stan techniczny wielu obiektów, w których mieszczą się biblioteki oraz unowocześniono ich wyposażenie. Program zakładał również budowę nowych bibliotek publicznych, a także przeprowadzono w jego ramach masową digitalizację.
Na jego realizację przeznaczono 516,25 mln zł (270 mln z budżetu państwa, 225 mln zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 21,25 mln zł to wkład własny wnioskodawców w sferze programu „Digitalizacja”.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gmina i Miasta Sianów była beneficjentem programu „Kultura+”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę Centrum Kultury
w kwocie ponad 1 mln 800 tyś zł.
Spośród wszystkich beneficjentów, Ministerstwo Kultury wytypowało nasze Centrum do konkursu, w którym bierze udział 400 instytucji z całej Polski.
W ramach konkursu będzie przygotowywany film podsumowujący działania beneficjentów i tu warto podkreślić, że Centrum Kultury w Sianowie jest jedynym reprezentantem Województwa Zachodniopomorskiego w tym przedsięwzięciu.
Jest ogromnym wyróżnieniem dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej oraz jej pracowników że w Ministerstwie Kultury zostały dostrzeżone nasze działania i praca.
Teraz pozostaje nam czekać na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

Tekst i foto: Katarzyna Grudzień - Kuśka

 

DSC00007 (Copy)

Comments are closed.

Facebook